Hiệp hội kiến nghị Chính phủ cho phép doanh nghiệp xã hội hóa tiêm vaccine Covid-19

6/14/2021 11:22:02 AM

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra hết sức phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam, hiện nay, các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và doanh nghiệp trong ngành gốm sứ xây dựng nói riêng đều đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động do đại dịch Covid – 19. Tuy nhiên nếu đại dịch kéo dài sẽ gây tác động lớn tới mọi mặt đời sống xã hội, khi đó các doanh nghiệp gốm sứ xây dựng sẽ khó có thể cầm cự, gián đoạn sản xuất, đứt gẫy chuỗi cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng ngàn hàng vạn lao động.

Có thể nói hiện nay vaccine Covid – 19 đang là giải pháp có thể giúp giải quyết vấn đề nêu trên trong trung và dài hạn.

Với mong muốn chung tay cùng Chính phủ trong việc đối phó với dịch bệnh Covid – 19 và đồng thời thể hiện sự quan tâm thiết thực tới sức khỏe đời sống cán bộ công nhân viên, nhiều hội viên lớn của Hiệp hội có nguyện vọng đề nghị Chính phủ cho phép tham gia xã hội hóa việc tiêm vaccine phòng Covid – 19 (nghĩa là doanh nghiệp sẽ chịu chi phí tiêm vaccine Covid – 19 cho cán bộ công nhân viên) nhằm chung tay cùng Chính phủ gánh phần nào chi phí cho việc phòng chống dịch bệnh bệnh, duy trì sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, ngày 24/05/2021 Hiệp hội đã gửi công văn số 68/2021-GSXD về việc kiến nghị Chính phủ cho phép xã hội hóa tiêm vaccine Covid – 19 theo nguyện vọng của các doanh nghiệp. Hiệp hội sẽ thông báo với các doanh nghiệp hội viên về kết quả kiến nghị.

 

 

Các bài viết khác