CTY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ATZ VIỆT NAM

2/1/2016 5:21:06 PM
CTY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ATZ VIỆT NAM
Địa chỉ: 111 lô3, đường Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
Đại diện: Thạc sỹ Trần Quốc Khánh - Giám đốc
ĐT: 0915 344 930
Email: khanhan70@gmail.com
atzvietnam@gmail.com

Lĩnh vực hoạt động
- Khai thác chế biến, mua bán khoáng sản
- Sản xuất và mua bán vật tư
- Kinh doanh máy móc thiết bị
- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng