CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

2/2/2016 9:08:56 AM

Công ty cổ phần RedstarCera

- Tên giao dịch: RedstarCera Joint Stock Company

- Tên giao dịch viết tắt: RedstarCera JSC

- Tên thương hiệu: RedstarCera;

Công ty cổ phần RedstarCera

- Tên giao dịch: RedstarCera Joint Stock Company

- Tên giao dịch viết tắt: RedstarCera JSC

- Tên thương hiệu: RedstarCera;

- Địa chỉ:: KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương;

- Điện thoại: 02203 882243                        Fax: 02203 883163

- Email: info@redstarcera.com       - Website: http://redstarcera.com

Logo Công ty.

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất gạch ốp, lát các loại;

- Khai thác, chế biến đất sét các loại;

- Sản xuất Vật liệu chịu lửa các loại,…

- Kinh doanh bất động sản.

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần RedstarCera ( trước đây là Công ty cổ phần Trúc Thôn, tiền thân là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên, được thành lập ngày 25/11/1964. Trong quá trình xây dựng, phát triển Công ty được chia làm 3 giai đoạn chính:

- Từ năm 1964 ÷ tháng 12/2005, Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn là đơn vị hạch toán phụ thuộc và độc lập trực thuộc Công ty gang thép Thái Nguyên và Tổng Công ty Thép Việt Nam; 

- Từ tháng 1/2006 chuyển đổi mô hình tổ chức thành công ty cổ phần theo Quyết định số 3008/QĐ- BCN ngày 26/9/2005 của Bộ Công nghiệp.

- Từ tháng 6/2021 đổi tên từ Công ty cổ phần Trúc Thôn thành Công ty cổ phần RedstaCera.