Hồ sơ gia nhập hội viên

Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam là một tổ chức hiệp hội ngành nghề phi chính phủ, là tập hợp các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất, kinh doanh trong ngành gốm sứ xây dựng. Hiệp hội GSXD VN kính mời các doanh nghiệp ngành gốm sứ tham gia, góp tiếng nói của doanh nghiệp vào tiếng nói chung của ngành, thúc đẩy ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh. 

Các doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu Điều lệ hoạt động và download hồ sơ gia nhập tại đây

Hồ sơ gia nhập Hiệp hội:
1. Thư mời tham gia Hiệp hội
2. Điều lệ Hiệp hội
3. Quy chế lệ phí, hội phí
4. Đơn xin gia nhập