Công ty TNHH Tân Giếng Đáy

2/1/2016 5:19:33 PM
Công ty TNHH Tân Giếng Đáy
Địa chỉ: Thôn Hữu Bằng - Xã Ngọc Xá - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh
Tel:    0241. 3623 078                   - Fax: 0241 3 623 077

Lĩnh vực kinh doanh:
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng
- Sản xuất, mua bán hóa chất.
- Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình kỹ thuật khác.
- Đại lý kinh doanh xăng dầu, chất đốt.
- Sản xuất, mua bán bao bì....