CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

2/2/2016 10:28:23 AM
Taicera Enterprise Company
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061. 3 841 594 / 3 841 598  
Fax: 061. 3 841 592
Taicera Enterprise Company
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061. 3 841 594 / 3 841 598  
Fax: 061. 3 841 592
Email: tcr@hcm.vnn.vn                                      
Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera được thành lập năm 1994 do 3cổ đông chính người Đài Loan (1. Ông Chen Sin Siang: Công ty gạch men Thuận Lợi; 2. Ông Steve R.Sheu: Công ty gốm sứ Chánh Phong; 3. Ông Raymond Chen: Xí Nghiệp Công Nghiệp Oanh Gia) thành lập theo Giấy phépsố 764/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, nay là Bộ kế hoạch và đầu tư cấp ngày 11/1/1994. Tổng vốn đầu tư ban đầu là USD19.500.000, trong đó vốn pháp định là USD 8.500.000. Thời gian hoạt động đăng ký là 30 nămsau đó xin điều chỉnh tăng lên 50 năm. Chức năng hoạt động là sản xuất gạch thạch anh, gạch men và các sản phẩm sứ.
 
 
Tháng 08/2005: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera là 01 (một) trong 06 (sáu) Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam được Bộ kế hoạch và đầu tư cấp Giấy phép số 746-CPH/GP cho phép chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Tháng 12/2006: Lên sàn giao dịch chứng khoán tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng vốn đầu tư năm 2006: 66.000.000 USD

Tổng sản lượng toàn nhà máy đến năm 2009: 10.000.000 m2/năm. (Bao gồm 1 xưởng sản xuất gạch men, hai xưởng sản xuất gạch thạch anh và 1 xưởng gia công mài bóng gạch thạch anh).