CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN V.T.C

1/27/2016 9:08:28 PM

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN V.T.C
Tên tiếng Anh: V.T.C INTERNATION CERAMICS JOINT STOCK COMPANY.
Địa chỉ: Lô 9, KCN Gò Dầu, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613 541 888;  0613 541 897 (8 line).
Fax: 0613  541 898

 

 
Thành lập vào ngày 31/03/2005.
Ngành nghề sản xuất: Gạch men, gạch thạch anh, gạch bóng kính, gạch mài cạnh…
Thương hiệu sản phẩm: VTC, TOROMA, TOCERA
 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN V.T.C

Tên tiếng Anh: V.T.C INTERNATION CERAMICS JOINT STOCK COMPANY.

Địa chỉ: Lô 9, KCN Gò Dầu, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613 541 888;  0613 541 897 (8 line).

Fax: 0613  541 898
 

 

 
Thành lập vào ngày 31/03/2005.

Ngành nghề sản xuất: Gạch men, gạch thạch anh, gạch bóng kính, gạch mài cạnh…

Thương hiệu sản phẩm: VTC, TOROMA, TOCERA