EU tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với gạch men từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ

2/18/2022 12:48:40 PM

Ngày 13/12/2021, Ủy ban Châu Âu đã ban hành một thông báo cho biết rằng để đáp lại Hiệp hội các nhà sản xuất gạch ốp lát Châu Âu (the European Ceramic Tile Manufactures Association) thay mặt cho đơn đăng ký của các nhà sản xuất gạch ốp lát Châu Âu vào ngày 3/11/2021, Ủy ban Châu Âu đã tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với gạch men có xuất xứ từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Mã CN EU (Combined Nomenclature) là 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 và 6907 40 00. Thời hạn điều tra phá giá và thiệt hại trong vụ việc này là từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/6/2021 và thời gian phân tích thiệt hại là từ ngày 1/1/2018 cho đến khi kết thúc giai đoạn điều tra phá giá và thiệt hại.

Các bài viết khác