Chính phủ Indonesia đánh thuế chống bán phá giá 17% đối với sản phẩm gạch men

2/18/2022 12:51:52 PM

Căn cứ theo quy định tại Điều 70 của Quy định số 34 năm 2011 của Chính phủ Indonesia về các biện pháp chống bán phá giá, các biện pháp bồi thường và các biện pháp tự vệ thương mại, thực hiện các quy định mới đối với gạch men và sản phẩm gốm sứ đến từ khắp nơi trên thế giới để áp đặt thuế nhập khẩu bảo hộ mới. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 18/11/2021, theo quy định mới, 12 tháng tiếp theo (tính từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2022), các nhà xuất khẩu xuất khẩu gạch ốp lát và sản phẩm gốm sứ sang Indonesia phải trả thuế nhập khẩu bảo hộ 17% cho chính phủ Indonesia; Thuế nhập khẩu bảo hộ cho năm thứ hai (từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023) và năm thứ ba (tháng 11/2023 đến tháng 10/2024) lần lượt giảm xuống còn 15% và 13%.

Các bài viết khác