Xuất nhập khẩu gốm sứ Trung Quốc năm 2023

4/2/2024 4:02:57 PM

Theo số liệu thống kê Hải quan, năm 2023 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gạch Trung Quốc đạt khoảng 4,562 tỷ USD, trong đó tổng xuất khẩu là 4,447 tỷ USD và tổng nhập khẩu là 115 triệu USD.

Số liệu nhập khẩu

Năm 2023, tổng nhập khẩu 115 triệu USD, giảm 21,27% so với cùng kỳ năm trước; Lượng nhập khẩu là 3,1424 triệu m2, giá nhập khẩu trung bình là 2,20 USD/kg và 36,54 USD/m2. Trong đó, 2,6055 triệu m2 sản phẩm gạch ốp lát mã HS 69072190 được nhập khẩu dạng tấm lớn/gạch đá tấm kích, với giá trị nhập khẩu là 93,979 triệu USD và giá bình quân là 36,07 USD/m2, chiếm 81,84% tổng lượng nhập khẩu, tiếp theo là mã HS 69074090, chiếm 9,02% tổng lượng nhập khẩu.

Số liệu xuất khẩu

Năm 2023, xuất khẩu gạch Trung Quốc của Trung Quốc đạt khoảng 612 triệu m2, tăng 8,97% so với cùng kỳ năm trước. Về giá trị xuất khẩu, 5 trong số 10 tỉnh xuất khẩu hàng đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ và 5 tỉnh giảm. Trong số đó tỉnh Quảng Đông chiếm 41,76% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 1,39% so với cùng kỳ năm trước. Về lượng xuất khẩu, năm 2023, cả 10 tỉnh xuất khẩu đứng đầu đều đạt mức tăng trưởng, trong đó tỉnh Quảng Đông chiếm 61,90% tổng lượng xuất khẩu, tăng 9,28%.

Xem chi tiết số liệu thống kê cụ thể về xuất nhập khẩu của Trung Quốc trên Tạp chí Gốm sứ xây dựng số 122 - Quý I/2024