HIỆP HỘI GỐM SỨ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VIBCA)
Ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-35589042 - Fax: 84-4-35580824
Email: vibcaoffice@gmail.com
Websites: http://vnceramic.org.vn/      vnceramic.com.vn