Trung Quốc khủng hoảng kinh tế: cơ hội và lớn mạnh

1/26/2016 9:36:53 AM

Trung Quốc, ở một mức độ nhất định đã bị tác động bởi cuộc khủng hoảng thế giới có liên quan tới hệ thống tài chính Mỹ và ảnh hưởng bởi vai trò là nhà sản xuất mạnh nhất toàn cầu.

Với việc đình trệ trong vài tháng, ngành công nghiệp gốm sứ Trung Quốc cũng đang trải qua quá trình suy giảm mạnh không chỉ bởi cuộc khủng hoảng thế giới mà còn là vì sự suy thoái theo chu kỳ của ngành công nghiệp xây dựng và những thay đổi thể chế của nước này ở cấp độ quốc gia và địa phương. Tuy nhiên, mặc dù suy giảm nhưng tính đến tháng 11/2008 sản xuất và doanh số bán hàng của ngành gốm sứ nước này vẫn tăng trưởng rất khả quan.

Theo Hiệp hội công nghiệp gốm sứ Trung Quốc (CCIA), tính từ tháng 1 – 8/2008 sản lượng gạch ốp lát của Trung Quốc đạt 3,5 tỷ m2 (trong đó chỉ riêng Quảng Đông là 1,1 tỷ m2), tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2007. Trong 9 tháng đầu năm 2008, xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt 517 triệu m2 (tăng 21,4%), đạt giá trị trên 2 tỷ USD (tăng 37,1%). Chỉ tính riêng tỉnh Phật Sơn, tính đến tháng 7/2008, xuất khẩu đã đạt 216 triệu m2, tương đương giá trị trên 1 tỷ USD. Giá bán trung bình cũng tăng, đạt 3,9 USD/m2 so với giá 3,6 USD năm 2007.

(Nội dung chi tiết xin xem trên Tạp chí Gốm sứ XD số 58, tháng 11/2009)