Top 16 tập đoàn sản xuất sứ vệ sinh lớn nhất thế giới

1/26/2016 9:39:10 AM

Cơ hội lớn cho ngành công nghiệp sứ vệ sinh

Nhằm nâng cao nhận thức về các điều kiện vệ sinh trên thế giới, Liên Hợp Quốc đã công bố năm 2008 là Năm Vệ sinh toàn cầu.

Theo số liệu năm 2004, toàn thế giới có khoảng 2,6 triệu người không được tiếp cận nhà vệ sinh và các điều kiện vệ sinh phù hợp, cứ hai trong số 5 người không được sử dụng nhà tắm.

Một trong những Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ nêu trong bản Tuyên bố thiên niên kỷ được 189 nước và 147 lãnh đạo các nước ký tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 9/2009 là đến năm 2015 sẽ nỗ lực giảm chỉ còn một nửa dân số kể trên không được tiếp cận các điều kiện vệ sinh cơ bản. Nếu tính đến năm 2015 dân số thế giới sẽ đạt 7,2 triệu người thì sẽ chỉ còn 1,8 triệu người.

Điêu này có nghĩa là tính đến năm 2015 sẽ có khoảng 1,6 triệu người lần đầu tiên được tiếp cận với các điều kiện vệ sinh cơ bản.

Liên Hợp Quốc ước tính hàng năm sẽ cần khoảng 9,5 tỷ USD đầu tư để đáp ứng được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Mặc dù những mục đích trên đều được thông qua ở mức độ quốc tế cao nhất nhưng năm 2008 lại là một năm đầy khó khăn đối với ngành công nghiệp sứ vệ sinh thế giới. Giống như tất cả các ngành công nghiệp khác, ngành này cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và hậu quả của nó cũng sẽ vẫn còn tiếp tục trong năm nay

(Nội dung chi tiết xin xem trên tạp chí Gốm sứ Xây dựng số 59 tháng 01/2010)