VIBM ban hành các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật về vật liệu xây dựng

2/18/2022 11:24:07 AM

Bên cạnh công tác xây dựng mới, soát xét các tiêu chuẩn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng hàng năm, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) còn tiến hành biên soạn các chỉ dẫn kỹ thuật về sản xuất và sử dụng các loại vật liệu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Để hỗ trợ cho việc thúc đẩy sản xuất và sử dụng các loại vật liệu mới, vật liệu thay thế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bên cạnh việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại sản phẩm, tiêu chuẩn thử nghiệm, còn cần phải có các chỉ dẫn kỹ thuật để nhằm cung cấp các thông tin chuyên môn, định hướng và chỉ dẫn cho việc sản xuất, sử dụng các vật liệu này. Trên cơ sở đó, Viện Vật liệu xây dựng ban hành các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật về vật liệu xây dựng.

Các loại phụ gia khoáng có nguồn gốc từ chất thải công nghiệp như tro bay, xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) được xem là các loại phụ gia khoáng được sử dụng nhiều nhất trong sản xuất xi măng và bê tông. Sử dụng tro bay và GGBFS được đánh giá là đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích về mặt môi trường do tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và giảm phát thải khí CO2.

Ngoài ra, sử dụng tro bay và GGBFS cho bê tông còn mang lại nhiều ưu điểm về cải thiện tính chất của bê tông, đặc biệt là các kết cấu bê tông cốt thép trong các môi trường xâm thực như môi trường biển, môi trường sun phát. Tuy nhiên, để đạt được các lợi ích đó, tro bay và GGBFS phải được sử dụng một cách hợp lý, ngược lại việc sử dụng không đúng cách có thể gây ra các ảnh hưởng xấu đến tính năng bê tông, dẫn đến gây sự cố công trình xây dựng.

Đối với nguồn cát cho xây dựng, hiện nay, nhu cầu cát xây dựng gia tăng nhanh chóng, trong khi nguồn cát sông ngày càng cạn kiệt dẫn đến tình trạng thiếu cát xây dựng ở nước ta. Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới là có thể sử dụng đa dạng các nguồn cát xây dựng bên cạnh nguồn cát sông, trong đó đáng chú ý là cát nghiền và cát biển. Tuy nhiên, do một số tính chất của hai loại cát này khác so với cát sông nên cần phải có những điều chỉnh khi sản xuất bê tông, cũng như lưu ý khi sử dụng chúng cho công trình xây dựng.

Trên cơ sở kết quả các đề tài, dự án về điều tra, khảo sát, nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật tiên tiến của quốc tế, đồng thời lấy ý kiến chuyên gia, VIBM đã biên soạn hai Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn làm phụ gia khoáng cho sản xuất bê tông” và “Sử dụng tro bay và cát nghiền, cát biển cho sản xuất bê tông”.

Hai tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật này hy vọng sẽ giúp cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến vật liệu bê tông triển khai các công việc chuyên môn ngày càng hiệu quả hơn.

Các bài viết khác