Viglacera tổng kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015

2/24/2016 3:46:21 PM

Sáng ngày 2/10/2015, TCT Viglacera – CTCP tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2015.

Năm 2015 là năm đầu tiên Viglacera hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và ngay trong 9 tháng đầu năm, mô hình này đã phát huy hiệu quả rõ rệt qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của kết quả hoạt động SXKD, với tất cả các chỉ tiêu chính đều hoàn thành và vượt so với kế hoạch đặt ra. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu của Công ty mẹ đạt cao hơn so với các công ty con. Đặc biệt, vừa kết thúc quý III nhưng đã có một số đơn vị trực thuộc TCT Viglacera – CTCP hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015.

9 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận trước thuế toàn TCT tăng 1,52 lần so với thực hiện cùng kỳ năm 2014. Đặc biệt lũy kế 9 tháng đầu năm đã có 3 đơn vị hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015 là Công ty Kính nổi Viglacera, Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera và Công ty Xây dựng Viglacera. Riêng đối với Tổng công ty – CTCP lợi nhuận đạt 75% kế hoạch năm, tăng lãi 110 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được của Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm 2015, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu và giá trị sản xuất kinh doanh, TCT đã biểu dương 6 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt kế hoạch 9 tháng đầu năm đặt ra, đóng góp lớn vào kết quả chung của toàn TCT là Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera, Công ty Kính nổi Viglacera, Công ty CP Viglacera Hạ Long, Công ty CP Viglacera Thăng Long, Công ty CP Viglacera Hà Nội và Công ty CP Viglacera Việt Trì.

Trên cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu chính trong 9 tháng đầu năm và những cơ hội mới khi thị trường bất động sản khởi sắc, Viglacera tiếp tục đặt ra các chỉ tiêu SXKD quý IV tăng trưởng cao hơn, với mục tiêu thực hiện vượt kế hoạch cả năm đã đặt ra.

Đáng chú ý, trong quý IV/2015, TCT Viglacera – CTCP sẽ ký hợp đồng đối với gói thấu cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ EP với nhà thầu Đức và HĐ tín dụng với Ngân hàng đầu tư phát triển cho dự án kính Low – E. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là dự án Công nghệ cao.

Về nhiệm vụ quý IV/2015, Tổng giám đốc chỉ đạo: toàn TCT cần tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD; tập kết nguyên vật liệu, đặc biệt trong nhóm Gạch ngói, Sứ - Ốp lát, đảm bảo trữ lượng, chất lượng; lập phương án dừng bảo dưỡng, sửa chữa lò và đầu tư cải tiến máy móc thiết bị; hoàn thành các chế độ, chính sách… cho CBCNVLĐ dịp lễ tết; TCT và các đơn vị lập kế hoạch phát triển 5 năm 2016 – 2020 đảm bảo mức tăng trưởng ổn định.

Các bài viết khác