Viện Vật liệu xây dựng Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023

3/27/2024 4:22:56 PM

Với nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động, năm 2023, Viện Vật liệu xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó doanh thu dịch vụ KHCN vượt hơn 40% kế hoạch năm 2023 và bằng 173% so với năm 2022.

Hoạt động dịch vụ KHCN vượt kế hoạch hơn 40%

Năm 2023 tiếp tục là năm thứ chín, Viện hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công. Khối lượng công việc của Viện bao gồm hai nhóm chủ yếu là hoạt động nghiên cứu KHCN và hoạt động dịch vụ KHCN.

Hoạt động nghiên cứu KHCN của Viện được duy trì quy mô và số lượng các nhiệm vụ tương đương so với năm 2022, với tổng số 65 nhiệm vụ KHCN, bao gồm: 3 nhiệm vụ cấp Nhà nước; 22 nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường; 18 dự án xây dựng tiêu chuẩn TCVN và 22 nhiệm vụ KHCN vốn doanh nghiệp.

Trong năm qua, Bộ Xây dựng đã giao Viện VLXD thực hiện 4 nhiệm vụ đặt hàng để triển khai các nội dung: Thông tin, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực VLXD, cơ khí xây dựng phục vụ lập kế hoạch chi tiết giao nhiệm vụ hàng năm; Thông tin hoạt động hàng rào kỹ thuật trong thương mại và mã số, mã vạch cho sản phẩm VLXD; Thông tin, biên tập và xuất bản Tạp chí chuyên ngành Vật liệu & Xây dựng; Báo cáo thống kê các loại vật liệu sử dụng tiết kiệm năng lượng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhiệm vụ trên đã được Viện triển khai nghiêm túc, bám sát mục tiêu, nội dung thuyết minh cũng như tiến độ thực hiện.

Năm 2023, kinh phí hoạt động nghiên cứu KHCN của Viện từ ngân sách Nhà nước và vốn DN được duy trì ổn định ở mức cao. Điều đó khẳng định uy tín của Viện trong công tác nghiên cứu KHCN phát triển ngành Xây dựng.

Các nhiệm vụ KHCN được thực hiện đúng tiến độ cam kết, đặc biệt có một số nhiệm vụ thực hiện vượt tiến độ và một số nhiệm vụ được nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc, qua đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện.

Doanh thu dịch vụ KHCN của Viện vượt hơn 40% kế hoạch năm 2023 và bằng 173% so với năm 2022, nên thu nhập của viên chức, người lao động trong Viện đã tăng lên so với các năm trước và phúc lợi bình quân cũng được nâng cao.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

Trong năm 2023, Viện VLXD đã tiếp và làm việc với hơn 30 đoàn khách quốc tế nhằm tìm hiểu, ký kết và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể. Viện đã tổ chức 3 đoàn công tác: Đoàn tham dự Hội nghị lần thứ 8 của Nhóm công tác về VLXD (BCWG) thuộc Ủy ban Tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ); đoàn công tác tại Trung Quốc làm việc với các đơn vị nghiên cứu và sản xuất VLXD của Trung Quốc; Hội nghị thường niên của Hiệp hội các nhà sản xuất xi măng Đông Nam Á tại Thái Lan.

Viện VLXD luôn tích cực, chủ động tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học công nghệ. Các lĩnh vực hợp tác được mở rộng và đi vào chiều sâu: Liên kết đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn, nghiên cứu khoa học, sản xuất, lắp đặt thử nghiệm các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, quan trắc môi trường, phát triển thị trường sản phẩm; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế,...

Ngoài ra, Viện đã tích cực tìm kiếm, kết nối với các đối tác, DN trong và ngoài nước thực hiện các chương trình quảng bá thông tin trên các phương tiện truyền thông và tại các sự kiện khoa học, hội nghị, hội thảo. Thực hiện giao dịch quốc tế; tổ chức, thực hiện công tác hành chính, hậu cần đoàn ra, đoàn vào; đón tiếp khách quốc tế; lập kế hoạch, tổng hợp, thông tin, báo cáo, tham mưu về công tác hợp tác quốc tế của Viện.

Theo định hướng phát triển, trong thời gian tới, Viện VLXD sẽ duy trì là một Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ đầu ngành về VLXD ở Việt Nam, có uy tín trong khu vực ASEAN và trên thế giới, có đội ngũ chuyên gia giỏi và phòng thí nghiệm hiện đại. Phát triển Viện VLXD gắn chặt với các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển các sản phẩm VLXD mới, tính năng cao; nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước về xây dựng; triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật tư vấn, thí nghiệm, kiểm định, sản xuất và kinh doanh sản phẩm VLXD là chủ yếu, đồng thời, tham gia các lĩnh vực khác bao gồm cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng.

Có thể nói, 2023 là một năm với những kết quả rực rỡ trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế của Viện VLXD. Tiếp tục giữ vững những gì đã có, Viện đặt nhiệm vụ sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ nghiên cứu và các kế hoạch để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao. Tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương và các tổ chức khoa học quốc tế để đẩy mạnh hoạt động khoa học và mở rộng dịch vụ KHCN, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng nghiên cứu và đồng thời đảm bảo mức độ tự chủ tài chính của Viện được bền vững.

Các bài viết khác