Indian Ceramics 2010 – Sự kiện lớn không thể bỏ qua

Indian Ceramics 2010 – Sự kiện lớn không thể bỏ qua

Indian Ceramics 2010 – Triển lãm thường niên lần thứ 5 về vật liệu xây ..
Triển lãm Gạch ngói đất sét nung Ấn Độ lần thứ nhất

Triển lãm Gạch ngói đất sét nung Ấn Độ lần thứ nhất

Triển lãm quốc tế về lĩnh vực gạch ngói Ấn Độ lần thứ nhất - IBART EXPO 2010 - sẽ ..
Bauma 2010

Bauma 2010

Bauma 2010 là triển lãm lần thứ 29 về máy móc và vật liệu ..
Ceramics China 2010

Ceramics China 2010

China International Building & Interior Design Festival - Sự kiện thường niên sẽ diễn ra ..