Trung Quốc giảm thuế xuất khẩu gạch men ốp, lát xuống 0%

Trung Quốc giảm thuế xuất khẩu gạch men ốp, lát xuống 0%

Thực hiện kích cầu xuất khẩu các mặt hàng vật liệu xây dựng, cơ quan ..